Sabies que NCS Scan disposa d’una opció que comptabilitza manualment els seus comptes bancaris i els dels clients de l’assessor?

NCS Scan comptabilitza manualment els seus comptes bancaris a partir dels extractes dels comptes que li subministra la seva entitat bancària.

Aquests extractes són fitxers normalitzats (Quadern 43) que poden ser descarregats des de la pàgina web de la seva entitat. La normalització d’aquests fitxers permet realitzar els corresponents apunts comptables d’acord amb els conceptes comuns, conceptes propis i altra informació subministrada en cada registre.

 

Vols comptabilitzar els teus apunts comptables? Prova’ns

Deixeu-vos sorprendre per NCS Scan, comptabilitzar factures manualment ja és història

A NCS Software som conscients de les necessitats actuals de les assessories fiscals i comptables, tant en la recerca constant per la reducció de costos, com en la necessitat puntual de personal durant el processament de documents de clients.

Per atendre aquesta demanda, l’assessor necessita eines que permetin reduir el temps de processament de documents de clients. Per això, NCS disposa d’una aplicació que permet escanejar factures tant per l’assessor com pel seu client, convertint aquests documents en assentaments comptables necessaris per a la Comptabilitat Director i la Gestió de Llibres de Fiscal. Alhora, NCS Scan li permetrà accedir a la còpia escanejada dels documents, des de la consulta d’apunts de les aplicacions NCS.

 

NCS Scan li ofereix:

Increment de la productivitat en comptabilitzar.
Integració amb les aplicacions de NCS.
Assimilació de la càrrega de treball que es genera al final de cada trimestre.
Utilitzar qualsevol escàner o fotocopiadora/escàner que incorporin alimentador de fulls (compatible Twain) del seu despatx o del dels seus clients.
Incorporar a la seva comptabilitat les factures impreses en PDF pels seus clients.
Importar els fitxers bancaris generats amb el format normalitzat de la ” Norma43 ” que pot descarregar des de la web de la seva entitat financera, generant els apunts comptables que els hi corresponen.
Incorpora un mòdul que permet a l’assessor importar els apunts a Comptabilitat o Gestió de Llibres des d’un full de càlcul Excel que contingui les dades de les factures, bé perquè els seus clients les confeccionen manualment, o perquè les generen des de la seva pròpia aplicació de facturació.

Estalvi de temps:

  • Disminueixi fins a un 85 % el temps d’introducció de factures. El tancament trimestral d’IVA ja no és un moment crític.

  Mecanització del procés:

  • Converteixi l’escaneig de factures i els extractes bancaris en apunts comptables. Senzillesa d’ús i seguretat de les dades, són dues de les seves característiques principals.

  Integració comptable:

  Accedeixi als documents escanejats des dels apunts generats en el diari de comptabilitat i la gestió de llibres.

  Gestió documental:

  Accedeixi als documents escanejats directament des de NCS Scan, filtrant-los per: Tipus, NIF, data, total, codi de compte, nombre de document … Etc.

  Coneix NCS Software

  NCS neix el 1981 des de la visió d'una assessoria fiscal i laboral d'empreses, que actualment continuem gestionant amb l'objectiu primordial de ser sempre molt conscients de les necessitats quotidianes d'aquests despatxos assessors, en el servei professional que presten als clients-pimes.

  Calendari de webinarsInscriu-te