EVITA SANCIONS DE FINS A 50.000 EUROS CANVIANT A NCS AMB LA GARANTIA QUE OFEREIX EL SOFTWARE ADAPTAT A LA NOVA LLEI NCS NCS Comptabilitat i NCS Gestió, dues aplicacions adaptades a la nova llei L’objectiu d’aquesta obligació legal, en vigor des de l’11 d’octubre de...