Proteccio de dades i blanqueix de capitals.

ISCLOPD és una plataforma web desenvolupada per ISC (Implantació i Seguiment de la Qualitat, SL) amb l’objectiu de crear un sistema innovador que serveixi per gestionar les obligacions establertes per la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades) i la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals, aprofitant així les oportunitats que ofereix Internet per traslladar solucions flexibles i fàcils d’utilitzar.

Un món de possibilitats

 • ISC forma part del grup NCS, que compta amb més de 12.000 pimes i 4.000 assessors. Tots ells treballen amb algun dels nostres programes, donant així una mostra de confiança que pretenem correspondre oferint productes com ISCLOPD, per tal de potenciar el seu despatx i la satisfacció dels seus clients.

  Manteniment de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i de la Llei Orgànica de Protecció de Dades personals:

  – Manual de prevenció del blanqueig de capitals.
  – Pla anual de formació.
  – Examen per expert extern.
  – Nomenament de representant davant el SEPBLAC.
  – Vinculació amb els documents guardats en suport magnètic durant 10 anys.
  – Auditoria biennal (LOPD).
  – Controls periòdics del document de seguretat (LOPD).

Com gestiona el servei que presta als seus clients?

 • Segons l’anàlisi de risc es determinen les mesures de diligència deguda que ha d’aplicar als seus clients.

Com vincle la LOPD a la Llei de prevenció del blanqueig de capitals?

 • Els fitxers de la seva activitat es personalitzen perquè quedin vinculats al tractament exigit per la Llei de prevenció del blanqueig de capitals.

  Vostè personalitza automàticament els serveis que presta al seu despatx i l’anàlisi de risc al qual s’ha de sotmetre cadascuna de les operacions que constitueixen la relació de negoci amb els seus clients.

Les nostres instal•lacions

 • Les nostres instal•lacions compten amb els últims i més moderns avanços tecnològics en matèria de seguretat i connectivitat. Dissenyades i equipades d’acord amb els criteris més exigents: sòl elevat, sistemes automàtics d’extinció d’incendis, sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI), generadors de backup i connexions redundants de fibra òptica, compten amb la certificació ISO 27001.

  Disposem d’un amplada de banda virtualment il•limitada i un accés de gran velocitat amb les latències més baixes des de qualsevol punt de xarxa.

  Sabem l’important de tenir infraestructures sempre disponibles. Ens hem assegurat que la nostra xarxa tingui la màxima fiabilitat amb l’objectiu de mantenir un nivell de disponibilitat del 100%.

  Tots els nodes de la xarxa estan connectats entre si amb enllaços de coure o fibra òptica a 1 Gbps, i en algun cas, a 10 Gbps, garantint amplada de banda suficient per suportar el trànsit dels servidors, encara en cas de sobrecàrrega.

Coneix NCS Software

NCS neix el 1981 des de la visió d'una assessoria fiscal i laboral d'empreses, que actualment continuem gestionant amb l'objectiu primordial de ser sempre molt conscients de les necessitats quotidianes d'aquests despatxos assessors, en el servei professional que presten als clients-pimes.

Calendari de webinarsInscriu-te