Asesoriaweb, web per l’assessor fiscal

Un lloc web per l’assessor que, combinat amb diverses aplicacions informàtiques, li facilita la gestió diària del trànsit de documents que manté amb els seus clients.

Els assessors necessiten constantment confeccionar i transmetre amb els seus clients documents com ara: Llibres i estats comptables, instruccions tècniques d’actuació, informes, contractes, nòmines i altres documents laborals, declaracions fiscals, factures, etc. Cada dia els assessors necessiten gestionar certa informació, amb la finalitat de confeccionar, transmetre o rebre, documents del tipus dels descrits com a exemple.

La solució NCS facilita l’assessor la gestió d’aquest trànsit diari de documents, des de la seva perspectiva més àmplia, ja que automatitza tant la gestió de les dades com la confecció dels documents i l’enviament als seus respectius interessats.

Efacturae és una eina de comunicació entre l’assessor i el seu client PIME, a més d’una senzilla facturació per a pimes i autònoms, que permet augmentar i millorar els serveis que presta l’assessor, simplificant l’enviament de dades de factures de vendes i despeses per a la confecció de declaracions.

El sistema de treball es basa en una facturació en línia integrada a asesoriaweb en què, a partir de la parametrització per part de l’assessor, els seus clients poden gestionar: clients i proveïdors, l’emissió de factures de vendes, llibres d’ingressos de vendes, llibres de compres i despeses, informes, etc.

Amb NCSCOM l’assessor podrà:

  • Rebre dels seus clients la informació necessària per a la confecció de les seves declaracions fiscals, contractes, nòmines, liquidacions, llibres i estats comptables, incorporant de forma automàtica al programari NCS.
  • Enviar aquests documents ja confeccionats als seus clients, per poder-los llistar, si cal.
  • Mantenir un registre de què s’ha enviat i rebut amb cada client, ordenant per tasques i prioritats.
  • Disposar del justificant de recepció de cada comunicació enviada als seus clients.
  • Accedir a totes les dades des de qualsevol terminal connectat a Internet.

Coneix NCS Software

NCS neix el 1981 des de la visió d'una assessoria fiscal i laboral d'empreses, que actualment continuem gestionant amb l'objectiu primordial de ser sempre molt conscients de les necessitats quotidianes d'aquests despatxos assessors, en el servei professional que presten als clients-pimes.

Calendari de webinarsInscriu-te