Software NCS

Girona NCS neix l’any 1995 integrada en una assessoria fiscal, comptable i laboral amb l’objectiu primordial de ser sempre molt conscients de les necessitats quotidianes dels nostres clients.

Assesories

  • NCS permet al client utilitzar gratuïtament el seu producte abans de la seva adquisició en ferma.
  • NCS permet als seus clients accedir sense inversió a la seva solució tecnològica, mitjançant la cessió del producte per quota mensual, sense pagaments inicials ni compromisos de permanència que excedeixin d’un mes.

  PIMES i autònoms

  És precisament la nostra “sensibilitat d’assessors” la que ens indueix a aprofitar millor la nostra estructura empresarial i la nostra tecnologia per “col·laborar més eficaçment cada dia” en la gestió d’assessories i dels nostres clients-pimes.

  NCS Promocions

   • NCS permet al client utilitzar gratuïtament el seu producte abans de la seva adquisició en ferma.
   • NCS permet als seus clients accedir sense inversió a la seva solució tecnològica, mitjançant la cessió del producte per quota mensual, sense pagaments inicials ni compromisos de permanència que excedeixin d’un mes.

   Contacte

   972 91 08 79

   info@gironancs.cat – girona@ncs.es

   C/Santa Eugènia 23 int local 3 – 17005 Girona