Girona NCS

Girona NCS neix l’any 1995 integrada en una assessoria fiscal, comptable i laboral amb l’objectiu primordial de ser sempre molt conscients de les necessitats quotidianes dels nostres clients.

Per aplicar la nostra filosofia d’empresa posem a la disposició del mercat les nostres dues garanties bàsiques:

  • NCS permet al client utilitzar gratuïtament el seu producte abans de la seva adquisició en ferma.
  • NCS permet als seus clients accedir sense inversió a la seva solució tecnològica, mitjançant la cessió del producte per quota mensual, sense pagaments inicials ni compromisos de permanència que excedeixin d’un mes.

  Sensibilitat d’assessors

  És precisament la nostra “sensibilitat d’assessors” la que ens indueix a aprofitar millor la nostra estructura empresarial i la nostra tecnologia per “col·laborar més eficaçment cada dia” en la gestió d’assessories i dels nostres clients-pimes.

  Altres proveïdors en xarxa:

   Centrats en l’enginyeria de software especialitzat, on combinen l’ERP i el CRM, entre d’altres com seria el business intelligence i l’e-commerce. Una gestió integral del seu negoci amb un software completament modular per a la gestió empresarial.

   Contacte

   972 91 08 79

   info@gironancs.cat – girona@ncs.es

   C/Santa Eugènia 23 int local 3 – 17005 Girona