ASSESSORIAWEB I EFACTURAE

EfacturaE és una eina de comunicació entre l’assessor i el seu client PIME, a més d’una senzilla facturació per a pimes i autònoms, que permet augmentar i millorar els serveis que presta l’assessor, simplificant l’enviament de dades de factures de vendes i despeses per a la confecció de declaracions.

Des de Efacturae es poden generar, en fiscal, els moviments de Gestió de llibres per a professionals i autònoms en estimació simplificada, en estimació directa simplificada o els apunts comptables corresponents a compres, despeses i vendes en NCS Comptabilitat per a societats o persones físiques en estimació directa.

Facturació en línia, sistema de treball

El sistema de treball es basa en una facturació en línia integrada a la web de l’assessor (asesoriaweb) en què, a partir de la parametrització per part de l’assessor, els seus clients poden gestionar: clients i proveïdors, l’emissió de factures de vendes, llibres d’ingressos de vendes, llibres de compres i despeses, informes, etc.

Principals característiques de Efacturae

  • Interfície senzilla i intuïtiva, pensada per a pimes i autònoms.
  • Gestió de clients i proveïdors.
  • Una senzilla facturació que permet, a la pime o autònom client de l’assessor, emetre factures de vendes o pressupostos des de qualsevol equip amb accés a Internet.
  • Efacturae permet l’ús de tres formats de factura diferents, amb el logotip i dades fiscals de l’empresa.
  • Gestió de llibres d’ingressos de vendes, en el cas que facturin a mà o amb una altra aplicació informàtica.
  • Gestió de vendes agrupades per a la introducció de blocs de tiquets de comerços.
  • Llibres de compres i despeses, amb formularis específics per vendes, compres / despeses i despeses de personal.
  • Informes sobre el resultat de les operacions i la situació de l’IVA i retencions del període.
  • Gestió dels registres i confecció del model 340 per a aquells clients que estiguin obligats a fer-ho.
  • Exportació a Gestió de llibres a NCS Comptabilitat.

Disponibilitat de les dades de facturació de la pime en temps real

Totes les dades introduïdes per la pime o autònom estan disponibles en temps real, de manera que l’assessor pot revisar i incorporar-los a la gestió de llibres i a les declaracions fiscals corresponents, el que suposa un gran estalvi de temps per l’assessor i el client. A més, amb aquest sistema de treball, l’autònom o la PIME sempre tenen a la seva disposició els documents, la informació sobre el resultat fiscal i la liquidació dels impostos del període, tot això sempre en temps real.

Facilitat d’ús, una facturació en línia pensada per a pimes i autònoms

Efacturae disposa d’una interfície senzilla i intuïtiva, pensada per a pimes i autònoms, sense que siguin necessaris coneixements informàtics per al seu maneig. A més, el sistema d’introducció de dades disposa d’ajudes en els camps, facilitant la introducció de factures, despeses i ingressos.

Coneix NCS Software

NCS neix el 1981 des de la visió d'una assessoria fiscal i laboral d'empreses, que actualment continuem gestionant amb l'objectiu primordial de ser sempre molt conscients de les necessitats quotidianes d'aquests despatxos assessors, en el servei professional que presten als clients-pimes.

Calendari de webinarsInscriu-te