SOFTWARE FISCAL – CONTROL TÈCNIC – ENTORN ASSESSORIES – Entorn NCS

La fitxa electrònica de clients de l’Entorn Assessories engloba tota aquella informació i documents que tenen caràcter permanent, sobre filiació, activitats, centres de treball, escriptures, administradors, apoderats, socis, seguiment d’expedients, lloguers, etc … Aquestes dades seran utilitzades, segons cada cas, per les restants opcions del programa, per a la confecció de declaracions fiscals, circulars, facturació, informes, etc …

 

Prestacions generals

A l’establir el règim de tributació de cada client, l’aplicació detecta la possible incompatibilitat entre els diferents règims tributaris vigents que poden concórrer en un mateix client, per a cada tipus d’Impost. Alhora, rebutja les combinacions de règims incompatibles que siguin definits per l’usuari.

Sobre la base del règim de tributació el programa obté de forma automàtica el calendari fiscal, el model concret d’imprès que ha de confeccionar el client per a cada impost, les circulars d’avís de la proximitat de terminis i un menú de manteniment de declaracions exclusivament amb accés a les quals ha de confeccionar per a cada client del despatx, a més l’aplicació permet realitzar un seguiment de l’estat de les declaracions, informa sobre quines declaracions ha de confeccionar, l’origen de les dades amb què es confeccionen i l’estat de les mateixes (confeccionada, llistada, tramesa als clients, presentada telemàticament), tot client a client o en conjunt per a tots ells.

La Gestió de Despatxos. l’Entorn Assessories està disponible des de totes les aplicacions de NCS, incorpora l’opció d’Expedients que inclou els mòduls d’Actuacions, Documents Associats, Càrrecs a Facturació, Provisió de Fons i Tasques. A més, la Gestió de Despatxos incorpora Etiquetes, Informes, Avisos i la Gestió de Documents que permet fer un seguiment de la retirada de documentació per part dels clients de l’assessoria.

L’opció Expedient realitza el seguiment i el control de qualsevol actuació relacionada amb els clients del despatx assessor, revisió d’inspeccions, informes econòmics i financers, adjuntant al programa tots els Documents Associats amb els mateixos. A més l’opció ‘ Avís ‘ està enllaçada amb els expedients, permetent generar una alarma per a cada gestió, visita o trucada a realitzar.

Possibilitat de realitzar els certificats de retencions de rendiments del treball, de professionals, agrícoles i de premis, tant en el model oficial com en paper blanc.

Disposa d’un flexible sistema de consultes, per pantalla, per impressora, o per exportació a Excel i Word, ja que pot realitzar-les per interval de clients, de professionals, de dates i de conceptes o matèries.

Captura automàtica de les dades del model anual de retencions IRPF.

Manteniment dels socis permetent detallar la composició del capital, incorporant a l’Impost de Societats aquells que superin una participació del 10 %, 5 % o 1%, si no cotitza.

Gestió de les Entitats sense Personalitat Jurídica.

Manteniment d’una base de dades de filiació de tercers, on queden reflectits les dades de totes les persones físiques i jurídiques que tinguin relació amb els clients del despatx assessor.

Coneix NCS Software

NCS neix el 1981 des de la visió d'una assessoria fiscal i laboral d'empreses, que actualment continuem gestionant amb l'objectiu primordial de ser sempre molt conscients de les necessitats quotidianes d'aquests despatxos assessors, en el servei professional que presten als clients-pimes.

Calendari de webinarsInscriu-te