NCS Laboral està orientat a facilitar tota la gestió dels treballadors.

NCS Laboral està orientat a facilitar tota la gestió dels treballadors, per les assessories laborals la confecció de nòmines, assegurances socials, contractes de treball, declaracions periòdiques de retencions d’IRPF i simulació de costos salarials d’empreses enquadrades en el Règim General i altres règims especials de la Seguretat Social.

 

 

Automatització de processos i fàcil ús

S’ha pretès automatitzar al màxim el treball que ha de realitzar l’assessor per tal d’agilitar les tasques quotidianes de càlculs i elaboració de documents i així poder manejar un gran volum d’informació amb facilitat. El seu disseny està basat en tasques ben definides que permetran el seu ràpid aprenentatge i maneig.

Control de situació d’empresa i empleat

Manté un seguiment automàtic de la situació de l’empresa i l’empleat, contractes, pròrrogues, endarreriments, antiguitats, incidències, liquidacions i tot això gestionat des del mòdul d’Avisos i des del Tauler de Control on es detalla tota la informació rellevant per a l’assessor.

Connectivitat amb administració pública

Gestió de serveis telemàtics amb Sistema RED (TGSS), amb Sistema Contrat @ (SEPE-INEM), amb l’Agència Tributària (AEAT) i amb Delta (Declaració electrònica de treballadors accidentats) i amb CAT365.

Integració amb Entorn Assessories d’NCS

Integrat en Entorn Assessories d’NCS, aplicació de gestió de despatxos professionals que juntament amb NCS Fiscal i NCS Comptabilitat formen un conjunt d’aplicacions que resulta una solució perfecta per al despatx assessor.

Sempre actualitzat a la normativa vigent

Actualitzacions automàtiques a través d’Internet, mantenen el seu programari sempre actualitzat i al dia dels constants canvis legislatius.

Base de dades normativa

Accedeixi des de qualsevol opció del programa al servei de consulta per al professional “NCS Assessor Universal” que li permet estar informat de totes les novetats normatives que es produeixen, comprèn tota la legislació en matèria laboral, convenis, reforma laboral, etc.

Coneix NCS Software

NCS neix el 1981 des de la visió d'una assessoria fiscal i laboral d'empreses, que actualment continuem gestionant amb l'objectiu primordial de ser sempre molt conscients de les necessitats quotidianes d'aquests despatxos assessors, en el servei professional que presten als clients-pimes.

Calendari de webinarsInscriu-te