EVITA SANCIONS DE FINS A 50.000 EUROS CANVIANT A NCS AMB LA GARANTIA QUE OFEREIX EL SOFTWARE ADAPTAT A LA NOVA LLEI NCS

NCS Comptabilitat i NCS Gestió, dues aplicacions adaptades a la nova llei L’objectiu d’aquesta obligació legal, en vigor des de l’11 d’octubre de 2021, és evitar tant la producció com la utilització de programes i sistemes informàtics que permetin el falsejament i manipulació de dades comptables i de facturació de les empreses. A NCS adaptem les nostres aplicacions per complir la normativa aportant transparència, minimitzant l’impacte en el treball diari.

  • Concretament, la normativa imposa que els programes donin garantia i certifiquin:
  • Que no permetin:
    1. Portar comptabilitats diferents.
    2. No reflectir l’anotació de transaccions realitzades o registrar unes de diferents.
    3. Alterar transaccions ja registrades incomplint la normativa.
  • Que compleixin amb les especificacions tècniques que garanteixin la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres, així com la seva llegibilitat per l’Administració Tributària.
  • Que els sistemes fabricats, produïts o comercialitzats compleixen amb la llei (declaració responsable).

Els dos últims punts no s’apliquen fins que el Reglament, pendent d’aprovació, concreti les especificacions tècniques. Però no hem d’oblidar que el resta… SÍ que estan en vigor des del passat 11 d’octubre de 2021.

NCS Software, sempre en contíua adaptació per oferir el millor servei als seus clients, actualment es troba treballant en el Projecte del Reglament mencionat i les novetats publicades per l’AEAT al respecte el 21 de juny de 2022.

El reglament, molt resumidament:

• En general, estableix els requisits que han de complir els sistemes informàtics de facturació utilitzats per empresaris i professionals.
• Abarca a tot el territori espanyol.
• Obliga que el software guardi un registre per cada factura emesa i porti un registre d’esdeveniments (encès i apagat, errors produïts, actualitzacions realitzades…).
• Obliga que la informació s’emmagatzemi sense poder alterar-se i donant garantia de la seva conservació.
• Obliga que els registres estiguin a la disposició de l’AEAT si els sol·licita.

Per tant, a partir de la seva entrada en vigor, qualsevol empresa que facturi i utilitzi un software per aquest, haurà d’utilitzar una solució adaptada per estar dins de la legalitat i evitar sancions de fins a 50.000€ per les empreses i de 150.000 pels desenvolupadors de software.

Quina és la seva situació actual?

NCS Software pot treure’t preocupacions. T’assegura un programa de facturació adaptat a la nova normativa, inclosa una Declaració Responsable que les nostres solucions informàtiques compleixen amb la legalitat.